یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۵۸

سلتاویگو 2 2 بارسلونا؛ حفظ رکورد تنها دستاورد بارسا از بالایدوس