شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۴۲

سلطه دلار بر اقتصاد جهانی، عامل پیشبرد تحریم های ایران