پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۰:۴۴

سنسوری که نظارت بر شرایط سلامتی بیمار را در اختیار پزشک قرار می دهد