چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۰۰

سنسوری که نظارت بر شرایط سلامتی بیمار را در اختیار پزشک قرار می دهد