پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۲۷

سهم ایران از درآمد نفتی جهان چقدر است؟