دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۰۲:۰۳

سهم کرمانشاه از تسهیلات طرحهای اشتغال فراگیر و روستایی 30درصد است