شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۵۸

سه درصد جمعیت کشور گرفتار اعتیاد است

1. اعتیاد 'یکی از ۵ عامل اصلی مرگ در ایران است' - BBC News فارسی

6 سپتامبر 2015 ... پرویز افشار، معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران گفته است ... سه درصد جامعه ایران گرفتار اعتیاد است و ۹۷ درصد جمعیت "پاک" هستند.

2. آمارهای پشت‌پرده اعتیاد در کشور ؛ ۴ میلیون مصرف کننده مواد مخدر در ...

23 ژوئن 2015 ... هاشمی با انتقاد از آمارسازی‌های غلط دولت قبل درباره مواد مخدر گفت؛ چهار میلیون .... مواد مخدر در جمعیت زنان است، می‌گوید: در دهه 70، آمار اعتیاد در زنان 4.5 درصد از .... همین امسال که انتخابات را در پیش داریم تا آخر سال ایشان گرفتار هستند .

3. دو میلیون و ۸۰۸ هزار معتاد، کارنامه رقت‌آور ستاد مبارزه با مواد مخدر | همه ...

26 ژوئن 2017 ... نزدیک به سه میلیون نفر از شهروندان ایران گرفتار اعتیاد شده‌اند. اما پرسش اصلی این است که دولت و ستاد مبارزه با مواد مخدر برای مقابله با اعتیاد ... ۲ میلیون و ۸۰۸ هزار نفر در کشور گرفتار اعتیاد هستند. ... با وجود آنکه دولت مدعی کاهش میزان مصرف مواد مخدر در کشور شده است، نزدیک به ۶ درصد جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله کشور ...

4. مصرف ۴۲ درصد از تریاک جهان در ایران | جامعه | DW | 14.02.2015

14 فوریه 2015 ... بر اساس یک تحقیق، ایرانی‌ها ۱۳ درصد از جمعیت مصرف‌کنندگان تریاک در جهان را تشکیل می‌دهند. ... کردونی با بیان اینکه ۴۴ درصد از دستگیری‌های صورت گرفته در سه دهه ... اکنون اکثر مواد مخدر صنعتی در کشور تولیدی است و توسط قاچاقچیان صادر می‌شود. ... راوی عکس‌ها روزی خود گرفتار "اعتیاد" معضل اجتماعی دوران شد.

5. زنان، هفت درصد جمعیت معتادان کشور را تشکیل می‌دهند - ایسنا

23 فوریه 2018 ... مشاور امور زنان در ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به افزایش شیوع شیشه در بانوان ایرانی در سال‌های گذشته، اعلام کرد: امروز حدود هفت درصد از معتادان کشور را زنان تشکیل می‌دهند. ... همسران یکی از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند بسیاری از زنان را در این دام گرفتار کند. .... اهانت به سران سه قوه از تریبون عزای‌ امام حسین ...

6. ایرنا - واقعا چقدر معتاد در کشور داریم؟!

25 ژوئن 2017 ... این کارشناس حوزه اعتیاد‌ از سویی از آمار یک میلیون و 325 هزار معتاد هم ایراد می ... صفاتیان ادامه داد: به جمعیت کشور از سال 90 تا 95 حدود چهار میلیون و 800 ... است و 100 درصد رشد دارد؛ این در حالی است زمانی می توان آمار معتادان در کشور را ...

7. ایرنا - نرخ شیوع اعتیاد در کشور 5.3 درصد است

1 جولای 2018 ... به گزارش ایرنا، ' سید نجیب حسینی ' روز یکشنبه در شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان افزود: حدود سه درصد جمعیت ایران را افراد ...

8. برآورد وزیر کشور ایران از آمار معتادان ایرانی - صدای آمریکا

27 آگوست 2015 ... وزیر کشور ایران از اعتیاد یک و نیم تا دو درصد ایرانیان خبر داد. ... حضور داشت، خواستار احساس مسوولیت ۹۸ درصد از جمعیت ایران نسبت به معتادان شد. ... یک میلیون و ۱۰۰ هزار تا نزدیک به یک میلیون و ۶۰۰ هزار معتاد مواد مخدر در ایران است. ... به ترک مواد مخدر می‌شوند و ۸۵ درصد باقی‌مانده دوبار در دام اعتیاد گرفتار می‌شوند.

9. ویژگی های جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی معتادین به مواد مخدر مراجعه کننده

22 آوريل 2014 ... /3. 93. ﭼﮑﯿﺪه. زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف. : اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺎر ﺑﺤﺮان ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺸﺮ در ﮐﻨ. ﺎر ﺑﺤﺮان ﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ... وﯾﮋه ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺟﺴﻤﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ. ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ داروي ﻏﯿﺮ ... ﺟﻬﺎن در زﻣﺮه ﮐﺸﻮر ﻫﺎي درﮔﯿﺮ ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻞ اﻋﺘﯿﺎد ﻗﺮار دارد . ﻃﺒﻖ ﺑﺮآورد ﺳﺎزﻣﺎن ... ﺳﺖ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ ﺷﺮوع اﻋﺘﯿﺎد. /2. 22. ﺳﺎل ﺑﻮده. اﺳﺖ . ﻣﺮدان ﺑﯿﺶ از. 90. درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ را. ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ. 5[. ].

10. مشق اعتیاد نوجوانان و کاهش سن مصرف موادمخدر - آنا

21 فوریه 2016 ... اگر از رئیس سازمان بهزیستی کشور درباره راهکارهای مبارزه با اعتیاد کودکان و ... دو فرزند باشند، می‌توان نتیجه گرفت به اندازه جمعیت معتادان کشور نیز کودک در ... درباره این که چرا کودکان و نوجوانان گرفتار اعتیاد می‌شوند، ایده‌های گوناگونی مطرح است، اما ... اعتیاد به مواد مخدر، با ۹۲ درصد، در راس نگرانی‌های مردم ایران.

11. کشف بیش از یک تن مواد مخدر در دوئل مسلحانه - ایران آنلاین

16 جولای 2018 ... ایران آنلاین-کشف بیش از یک تن مواد مخدر در دوئل مسلحانه : : یک تن و 413 کیلو گرم تریاک و ... سه درصد جمعیت کشور گرفتار مواد مخدر و اعتیاد است.

12. بررسی رابطه طرد اجتماعی و آمادگی برای اعتیاد - مسائل اجتماعی ایران

40 درصد از جمعیت مورد بررسی، آمادگی متوسط تا زیاد برای اعتیاد از خود نشان. داده اند. در تحليل .... قابل توجه این پژوهش، تفاوت مصرف دو جنس و این مسئله است که گرایش به ..... گرفتار فقر، تبعيض و محرومیت های چندگانه را آسیب پذیر ساخته و احتمال.

13. اعتیاد به سبک زنانه - فرارو

19 مه 2008 ... تصور اکثر افراد جامعه در مورد اعتیاد این است که مواد مخدر و سوء مصرف مواد عمدتاً ... از سه استان کرمان، خراسان و تهران بوده اند، به گونه ای که بیش از 50 درصد از ... به راحتی گفت جمعیت اندکی از زنان گرفتار مواد مخدر و پیامدهای آن هستند.

14. کارنامه اعتیاد - هفته نامه تجارت فردا

9 فوریه 2013 ... پژوهش‌های پراکنده دیگر، آمار مصرف‌کنندگان مواد مخدر را تا 7/3 میلیون ... میانگین سنی معتادان کشور حدود 5/32 سال بوده است که 8/94 درصد آنان مرد و 2/5 درصد آنان زن بوده‌اند. ... و 300 هزار نفر در کشور معتاد بودند که معادل 9/2 درصد جمعیت ایران بود. ... شاهان صفوی را گرفتار کرده بود، شاهد کمترین آرای فقهی آن هم در حد پنج ...

15. در محیط کاری 22.3 درصد گرفتار اعتیاد هستند | اعتیاد مدیرکل ... - قطره

26 آگوست 2018 ... اجرای قوانین محیط زیست 80 درصد صنعت کشور را تعطیل می کند ... های زندگی در دنیای آشوبناک قرن 21 است گفت: در آستانه هزاره سوم و در قرن بیست و یکم بشریت با سه مولفه .... پویش نذر آب در دستور کار جمعیت هلال احمر فارس است ...

16. نیازهای پیشگیری اولیه :

مواد مخدر مایه فساد است، فساد را باید برداشت تا دیگران اصالح شوند. .... سال هاي 1389 تا 1393 حداقل 40 درصد جمعیت کشور )با اولویت ... روسای محترم قوای سه گانه جمهوری اسالمی ایران دامت توفیقاته .... از جمعیت کشور به اعتیاد گرفتار مي شوند؟حداقل در ...

17. هم زن معتاد داریم،هم دانش آموز و دانشجوی معتاد، اما خیلی ... - صدای ایران

4 نوامبر 2017 ... اگر در کشور و بین خانواده ها نگاه کنید، آیا به نظر شما تعداد معتادان دو میلیون و 808 هزار است؟ ... نگاه حداکثری که هر کس اعتیاد دارد و در خیابان است یا خانواده اش ... طرح ارزیابی سوءمصرف مواد در کشور نیز نشان می دهد حدود 5 درصد از جمعیت 18تا ... از اعضای خانواده تجربه مصرف را داشتند یا گرفتار دوستان ناباب بودند به ...

18. آمار تکان دهنده از مصرف مواد مخدر در کشور/ 4 مخدر پرمصرف را بشناسید

24 فوریه 2018 ... میانگین شیوع مصرف مواد در میان کارگران کشور ۲۲.۳ درصد است. ... مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه «حدود ۱۴ درصد از جمعیت ۱۵- ۶۴ سال کشور داروهای ... هستند چهار برابر و زنانی که به اختلالات اضطراب گرفتار هستند ۲.۲ درصد برابر ...

19. جزییات اعزام به خدمت سربازی مشمولان معتاد/ کاهش 80 درصدی ...

سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر به اعلام جدیدترین آمار کشفیات موادمخدر پرداخت و ...

20. عصر ايران - Asriran

انسان همانند رود است،هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است. مونتسكیو

21. آخرین اخبار ایران و جهان - زمونه

1 سال پیش: بحران اقتصادی چیست؟؟ بحران اقتصادی در نظر اول عبارت است از پیدا شدن "اضافه ...

22. پول نیوز - poolnews.ir

آنقدر كه از تكليفي بودن قيمت برق آزار مي‌بينيم از نوسان ارزي نمي‌بينيم. براي همين ...

23. معاونت اجتماعی ناجا - مهارت های پلیسی

هم وطن گرامی؛ پیش از سفر، از ایمنی وسیله ی نقلیه ی خود اطمینان حاصل کنید. کنترل سیستم ...

24. ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت

براساس پژوهشی که موسسه مغز و اعصاب هیوستن منتشر کرده است، افراد مبتلا به اسکیزوفرنی ...

25. جدیدترین خبرهای شهرستان ایوان | خبر فارسی

گرمسار-وزیر آموزش وپرورش با بیان اینکه 25 درصد از مدارس کشور از نظر ایمنی دچار مشکل ...

26. حرمسرای ابوبکر بغدادی خلیفه داعش با زنان زیبا (عکس)

انتخاب زنان بسیار زیبا برای حرمسرای ابوبکر البغدادی با اینکه اسلام جایگاه ویژه ای ...

27. پارسا پلیمر شریف - parsapolymer.com

هم‌زمان با سمت‌گیری کشور به‌سوی گسترش صنعت خودروسازی، نیاز به آمیزه‌های پیشرفته ...

28. شناخت کک + نحوه از بین بردن کک

یک مساله ای که در روستاها زیاد هست این است که حشره بسیار ریزی به نام کک باعث گزش و اذیت ...

29. اخبار,اخبار اجتماعی، اخبار اجتماعی ایران،اخبار اجتماعی ...

اخبار,اخبار اجتماعی,اخبار اجتماعی ایران,اخبار اجتماعی روز,سایت اخبار,اخبار امروز ...

30. موسیقی ایرانی آرشیو و خبرهای موسیقی-سبک زندگی مد و آرایش ...

موی فر یکی از آرزوی دختران جوان و بسیاری از خانم ها است. نگهداری از مراقبت از موی فر ...

31. 17 میلیون حقوق برای پزشکان عمومی؟ | انجمن پزشکان عمومی ایران

دکتر فربد راهنمای چیت‌ساز – عضو هیات مدیره‌ی انجمن پزشکان عمومی ایران. بار عمده‌ی ...

32. پایگاه مقالات علمی مدیریت

با سلام خدمت مخاطبین فرهیخته پایگاه مقالات علمی مدیریت. این پایگاه حاصل فعالیت های ...

33. مشهد - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مشهد کلان‌شهری در شمال شرقی ایران و مرکز استان خراسان رضوی است. این شهر در زمان ...

34. حادثه کوی دانشگاه چگونه شکل گرفت؟ | فرهنگ نیوز

18 تیر 78 حادثه‌ای خلق‌الساعه نبود، طرحی بود که پشتوانه‌ای داشت و آینده‌ای پیش رو.

35. ایدز - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

عفونت hiv دارای سه مرحله اصلی است: عفونت حاد، دوره نهفتگی و ایدز. عفونت حاد ...

36. مصاحبه با خانمی که همسر موقت است - مجله اینترنتی

حق با این خانم است.زیرا در کشور ما مرد مجرد خیلی کم است و چاره ای جز ازدواج موقت با مرد ...

37. کدام آیه قرآن درباره حجاب است؟ | شهر سوال

با عرض سلام نمی دانم اشاره شما به چه چیزی است که اجباری وجود ندارد و تنها بهتر بودن ...

38. راههای كنترل شهوت و احساسات جنسی | شهر سوال

شهر سوال ـ همانطور که می دانید، راهکار اصلی و اساسی اسلام برای پاسخ به نیاز و غریزه ...

39. مواد مخدر و مشروبات الکلی (کلیۀ اخبار و بحث های مرتبط ...

مواد مخدر و مشروبات الکلى در باره مواد مخدر و مشروبات الکلى نامشروع هيچگونه سازشى ...