چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۳:۲۷

سه کیف قاپ حرفه ای خیابان های شیراز به دام پلیس افتادند