دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۵:۴۲

سوء رفتار رژیم آل خلیفه با مردم بحرین بدون پاسخ نمی ماند