پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۴۲

سوء رفتار رژیم آل خلیفه با مردم بحرین بدون پاسخ نمی ماند