پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۱۵

سومین پیروزی اتحاد قم در فصل 96 لیگ بسکتبال با ویلچر کشور