شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ساعت ۲۰:۲۴

سومین پیروزی اتحاد قم در فصل 96 لیگ بسکتبال با ویلچر کشور