پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۴۸

سومین پیروزی اتحاد قم در فصل 96 لیگ بسکتبال با ویلچر کشور