شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۲۵

سپاه پاسداران در عرصه های مختلف حضوری دشمن شکن داشته است