سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۳۵

سکوت جامعه جهانی نسبت به اقدامات آمریکا و جنایات اسرائیل تاسف آور است