چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۴۰

سکوت حکام کشورهای اسلامی در برابر صهیونیست ها خیانت در حق مسلمانان است