دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۲۷

سکوت مسلمانان در برابر فجایع و جنایت های اسرائیل غاصب جایز نیست