سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۵۴

سیره پیامبر(ص) الگویی برای رهبران اسلامی است