سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۵۹

شاهرود به عنوان پایلوت حفظ قرآن معرفی شود