سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۳۰

شبکه ملی اطلاعات 10درصد پیشرفت کرده است