چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۳۵

شرایط آخرالزمانی در اتوبوس پاکستانی