چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۳:۱۸

شرایط بچه ها در مسکو بسیار خوب بود با بیرانوند و امیری صحبت کردم تیم ملی ...