سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۳۷

شرط استفاده از کسرخدمت های قدیمی سربازی برای متولدین سال 72 و قبل از آن