شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۰۴

شرکت تعاونی روستاها در اولویت پرداخت تسهیلات هستند