دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۱۰

شرکت های دانش بنیان از پرداخت حق بیمه پیمانکاری معاف شدند