پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۱۳

شعار جام جهانی در شرایط کنونی هوشمندانه بود