چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۱۸

شعر طنز الفطره از عباس خوش عمل کاشانی