سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۷:۰۴

شهادت نقطه اوج و کامل ترین جلوه ایثار است