یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۲:۰۰

شهدا جریان شناس بودند مسئولین مراقب باشند گول دشمن را نخورند دشمن در صدد انتقام است خون شهدا دشمن را ...