شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۴۲

شهرستان دلفان به عنوان پایلوت اقتصادی و اجتماعی انتخاب شد