یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۵۱

شهرک های صنعتی در شان صنعت آذربایجان شرقی نیست