پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۴۶

شورای تامین مخالف برگزاری بازی ها در استادیوم امام رضا(ع) است