شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ساعت ۱۴:۳۱

شورای تامین مخالف برگزاری بازی ها در استادیوم امام رضا(ع) است