پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۳۷

شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی حوادث غزه کمیته حقیقت یاب تشکیل می دهد