شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۹:۱۴

شکارچی متخلف در منطقه شکار ممنوع چنگ الماس بیجار دستگیر شد