چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۴۷

شکارچی متخلف در منطقه شکار ممنوع چنگ الماس بیجار دستگیر شد