شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۵۶

شیخ الازهر سخنان ترامپ علیه آفریقایی ها را زشت و زننده توصیف کرد