یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۴۵

شیخ الازهر سخنان ترامپ علیه آفریقایی ها را زشت و زننده توصیف کرد