یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۴۲

شیخ عبدالله بن علی آل ثانی در امارات بازداشت شده است