شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۵۵

شیخ عبدالله بن علی آل ثانی در امارات بازداشت شده است