چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۰۱

شیزوفرنی به این معنی نیست که شما چند شخصیت مجزا دارید