یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۲:۱۳

صاحب تلگرام یک سرمایه گذار در نفت و گاز رژیم صهیونیستی است 5 نرم افزار پیام رسان داخلی جایگزین تلگرام ...