دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۰۲:۰۳

صالحی از مجموعه شرکت بهره بردار نیروگاه اتمی بوشهر قدردانی کرد