جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۵۷

صالحی از مجموعه شرکت بهره بردار نیروگاه اتمی بوشهر قدردانی کرد