یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۰:۲۷

صالحی:نسل جدید به ارتباط روحی و معرفتی با پرچمداران گذشته خود نیاز دارد

1. واکنش ها به یک خبرسازی جنجالی ادامه دارد - شهروند هشتم

8 جولای 2018 ... رســیدن به این نقطه به شــهامت فراوانی در هر دو طرف نیاز دارد که توانایی. کنــار آمدن با گذشــته های تلــخ و بهره بــرداری از حداقل اشــتراکات را به آنها .... شــرایط جدید هم به دولت و رئیس جمهوری واگذار شــد تا نشانه ..... اســت کــه دولت هم ارتبــاط خود با رهبری را بیش از پیش کنــد تا قوی ...... مهم امریکایی توســط نسل اول یا دوم.

2. تصمیم اجرایی اروپا در برجام را می خواهیم - افکار

8 جولای 2018 ... تصمیــم ارزی جدیــد دولــت در صورتــی .... وزارت خارجه عملکرد ضعیفی در دیپلماسی اقتصادی دارد ... بیش از ۲۶۰ میلیون جمعیت دارد و بیش از ۹۰ درصد این جمعیت مسـلمان هسـتند، خواستار ارتباط ... گذشته خود به وین، برنامه دیدارهای خود را با گفت وگو .... توافق هسته ای برجام دارند ولی تحقق این امر نیاز به برداشتن گام های ...

3. دریافت

هيچ گروهی حتی خيال مخالفت با اصل س لطنت را به خود راه نمی داد، چه برسد به .... گذشته نش ان می دهد كه دغدغه های ايدئولوژيك آنها را حتی اگر با زبان مزاح و طنز، ..... برای سرنگونی اس تبداد و اس تعمار به چيزی بيش از تعادل حقوقی نياز دارد. امام به ...... اختال در فرايند انتقال ارزش های نسل های پيشين به نسل های جديد جامعه انقابی.

4. بازخوانی تاثیرات انقلاب اسلامی ایران بر بیداری مسلمانان

7 ا کتبر 2011 ... اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در دﻧﯿﺎي ﺟﺪﯾﺪ ..... اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ دﯾﻦ اﺳﻼم را دارد، ﺧﻮد اﻣﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺖ. ... اﯾﻦ ﻧﻬﻀﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ اﺳﺎﺳﯽ، ﻣﻌﻨﻮي، روﺣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﯾـﮏ ... ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻣﺖ اﺳـﻼﻣﯽ ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ اﺳـﻼﻣﯽ ﭘﺮﺟﺎذﺑـﻪ .... اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮏ راه ﺣﻞ اﺳﺖ؛ راه ﺣﻠﯽ اﺻﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ آن ﺑﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﺮ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد، ﺑـﺮاي ...... ﺳﯿﺪرﺿﺎ، ﺻﺎﻟﺤﯽ اﻣﯿﺮي، ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮﻗﻪ.

5. فصوص رسانه اسالم گرا/دکتر سید حمیدموالنا/حسین ... - موسسه آینده روشن

به همين دليل نيازي به ايجاد پنداري ژرفنا در آثار هنري بصري وجود نداشت. ... جهان آن سان كه به چشم ما می آيد، مستقل از ماست؛ انگار حضوري در خود دارد. .... هم بگذرد و ش ما خاطره تس خير روحي خود را از ياد ببريد، خواندن آن كاغذ و تجس م ذهني آن ماهيت و فضا، .... باالخره این عنصر تکنولوژیک در ارتباط با سیستم خود و دور از نظم اجتماعی .

6. وبلاگ ایثار کنندگان ایثار - مسائل روز سیاسی

عضو مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به گروه انحرافی جدید، گفت: اینان لزوما ... اسلام‌گرائی گذشته ولو این که اسلام وجود دارد، همان‌گونه که دوره سوارکاری گذشته .... خلق كرد و از او خواست با تلاش، مجاهدت و كسب معرفت و علم خود را تا خدا بالا ببرد. ... رئيس جمهور ادامه داد : امام خميني پرچمدار مبارزه با ظلم و ظالمان و مدافع مظلومان در سرتاسر جهان بود.

7. پنجاه سال عبادت 1

و اکنون سالهاست که از آن دوران گذشته. اما هر کس پا به مدينه می گذارد. 9س ؤالی با خود دارد: م زار ام ابيها، کوثر قرآن، تنها دختر رس ول خدا. کجاست. با اين سؤال مواجه  ...

8. فوریه | 2014 | Aleborzma's Blog

28 فوریه 2014 ... کار این تشکلها عملاً از بحران گذشته به مرحله ی بحران هویت و تلاشی رسیده است. .... مردم است و این نیز نیاز به سپردن امور سیاسی و اقتصادی به دست خود مردم دارد. ..... و منابع را که در ارتباط مستقیم با لابی اسرائیل در آمریکا است ذکر کرده اند. ..... شاید برای نسل جوان او یکی از همین آخوندهای پای فینال باشد که خب مرد.

9. اقلیت - روزنامه اصفهان زیبا

22 جولای 2018 ... به نشــانه موافقت بــا مصوبه مجلس دســت خــود را باال. برده اند. ... دوســوم آرای اعضای مجمع نیاز داشــت، با آرای بیشتر .... ارتباط با همسایگان و تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی، ... باور بودنــد که آمدن فــردی که ســابقه امنیتــی دارد به ..... از حـدود سـه مـاه گذشـته تـا به حال که شـرایط جدیـد خرید و فـروش ارز توسـط دولت تعیین.

10. پایگاه اطلاع رسانی شهرستان دورود|بازتاب گهر

بی‌توجهی بورس به وعده مسئولان دولتی ادامه دارد/ سقوط شاخص با افت ۵۲۳ واحدی ... برای تکمیل پوشش های بیمه ای خود متناسب با دیه جدید به شرکت‌های بیمه مراجعه کنند . ...... شرکت آب منطقه ای لرستان گفت: تکمیل سد کمندان به 80 میلیارد اعتبار نیاز دارد. ...... در برنامه های هفته دفاع مقدس در شهرستان دورود توجه ویژه ای به نسل جوان شده است.

11. .: Porseman.org :. - خدا شناسی (دفتر اول پرسش ها و پاسخ ها) - پرسمان

قاعده سنخیت قاعده ای عقلی است که برای اثبات صحت آن نیازی به تجربه نیست. ... برای خود اثری دارد که در پرتو ترکیب آن با دیگری پدیده سومی به وجود می آید. ...... با شکاف و مجهولی معرفتی در تبیین پدیده ها روبه رو می شدند آن را به خدا نسبت داده و ...... و عناصر موجود در گذشته، به وسیله نسل های بی شمار، به انسان کنونی منتقل شده است.

12. يک هفته با خبر - Ali Reza Nourizadeh (Persian - Arabic - English)

در عين پايبندی به اصول، ستيزه‌گر و پرخاش‌جو در مقابل انديشه معارض با خود ..... هفته گذشته به تفصیل نوشتم چرا حضور خاتمی را در صحنه انتخابات یک فاجعه میدانم. ..... سینه و به دار کشیدن مخالفان دارد و دوره‌های شکنجه روحی و جسمی را طی سالهای اخیر در ...... می‌خواند و مسلمانان را مژده می‌دهد به زودی با معرفتی که نسبت به ارتباطات ویژه!!

13. می زنم به سیم آخر( نامه ای به پسرم) | وب سایت رسمی محمد نوری زاد

21 ا کتبر 2015 ... و من، با شنیدن این سخنان از تو، به ورطه ای از بی تربیتیِ شیعیِ خود .... و فروش ادوات موسیقی حرام اندر حرام است و برکت را از نسل ها می روبد. .... پسرم، ما گذشته و آینده ی شما را بخاطر حفظ نظام سوختیم. ...... به دلیل خطا در ارتباط دوباره می فرستم… ... مجتهد شبستری یک تقسیم بندی چهار گانه ای دارد که من آن را نیاز های ...

14. آیة الله سیّد عبدالکریم موسوی اردبیلی(ره) - پایگاه اطلاع رسانی ...

ایشان مدتی در قم تشریف داشتند، با هم‌بحث‌های خود، مباحثه و از نظرات فقهی مرحوم آیة اﷲ ..... خیلی ‌از طلبه‌ها به فقه و اصول اکتفا نکردند؛ خیلی‌ها با علوم جدید هم آشنا شدند. ..... نسل فارغ‌التحصیل دورۀ اوّل قم، یعنی ‌آیة الله ‌العظمی گلپایگانی، ‌آیة الله ‌العظمی امام ...... آقای زنجانی؛ در ‌روحیه‌ام تأثیر دارد؛ از ‌لحاظ روحی، نرفتن برایم سخت‌تر است.

15. آرشیو موضوعی بیانات - khamenei.ir

آفت ارتجاع برای انقلاب اسلامی / برگشتن انقلاب اسلامی از ارزشها/ رجعت به .... اثبات خود با نفی دیگران / نبایدهای رقابت سیاسی .... ارتباط آیت الله خامنه‌ای با امام خمینی .... استعمار نو / استعمار جدید ..... اقتدار معنوی / قدرت معنوی/قدرت ایمان/قدرت روحی ...... پاسخ به نیازهای جامعه / رفع نیازهای جامعه/ پاسخ به نیازهای روز ..... تربیت نسل ...

16. راه دانا - شور و هیجان انقلاب سراسر کشور را فراگرفت/ مردم بازهم پای ...

11 فوریه 2016 ... فرزندان صالحی امیری کجا هستند و چه شغلی دارند؟ .... نسل چهارم انقلابی ها در راهپیمایی ۲۲ بهمن ساوه ... وی با اشاره به اینکه دشمن توطئه های جدیدی را برای چهار سال آینده ایران ... با اعزام هیات های تجاری خود به ایران قصد دارد اقتصاد ما را منحرف کند و در ... با بیان اینکه انقلاب اسلامی در 37 سال گذشته با خطرات زیادی رو به رو ...

17. گنجینه معارف جلد 2 - مرکز اطلاع رسانی غدیر

همه مراجع (به جز سیستانی): باید نماز را دوباره بخواند و اگر وقت آن گذشته است، قضا .... صافی: اگر هم اکنون به آن وسیله نیاز دارد و تهیه آن بدون پس انداز در مدت چند سال ... چنانچه در آینده با پس انداز خود، لوازم مورد نیاز خویش را تهیه نکند، باید خمس آن را بدهد. ...... نامردی از نسل ابن ملجم ها با شدت، عمود آهنین را با فرق حضرت عباس (علیه السلام)  ...

18. دادگستر جهان

دادگستر جهان نویسنده: ابراهیم امینی فهرست مطالب کتاب مقدمه چاپ جدید مقدمه چاپ اول آغاز عقیده به ... لیکن بسیاری از مسائل مربوط به آن نیاز به تحقیق وبررسی دارد. ... با اینکه درباره امام زمان روحی فداه کتابهای فراوانی تألیف شده لیکن متأسفانه اکثر نویسندگان ..... می فرمود: مهدی موعود از نسل من واز فرزندان فاطمه وحسین به وجود خواهد آمد.

19. فراخوان مقاالت برای نشریه بانگ - بانک گردشگری

دیر نشده پیکر خشک خود را به شکوفه دانایی و مهربانی بیاراید و جامه سبز ایمان و شناخت را از صندوقچه .... در گفتگوی اختصاصی با نشریه »بانگ« تأکید دارد که با.

20. تحول گفتمان ها از انقلاب تا امروز - نشریه میهن

(آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسالمی) بویژه سیر تحول نظری خود آنان و تبیین و ... به نظر می رسد فضای سیاسی و روشنفکری ما نیاز فراوانی به این کندوکاو و. خودکاوی راهبردی دارد تا بتواند گذشته را چراغ راه آینده قرار دهد همچنین بتواند ..... تحول در نوع مواجهه با آمریکا فقط به نسل جدید ...... را در ارتباط با آنچه خود حرکت »ضد استحماری«.

21. بنياد فرهنگي سعدي شيرازي - تيرانا - اسلام

در سفري تجارتي به شام او را با خود همراه برد و هم در اين سفر، راهبي بَحيرا نام، .... جديد را به سود خود نمي‌ديدند و ممكن بود با يكديگر متحد شده، به مدينه هجوم آوردند. .... در وصف رفتار و صفات پيامبر(ص) گفته‌اند كه اغلب خاموش بود و جز در حد نياز سخن نمي‌گفت. ..... امت‌هاى گذشته و اهل سنت و جمهور از طوائف ديگر اجماع دارند بر اين‌كه نصب امام ...

22. چکیده‌مقاالت‌همایش‌بین‌المللی مهارت‌آموزی‌و‌اشتغال - سازمان آموزش فنی و ...

ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻦ و ﻫﭽﻨﻴﻦ راﻫﻜﺎري ﻣﺆﺛﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﺎزار ﻛﺎر، ﻣﻮرد ..... دانشگاه نسل سوم؛ گامی به سوی مهارت آموزی و اشتغال آفرینی در کشور ...... مدیریت ارتباط با مشتریان و پیاده سازی آن در سازمان آموزش فنی و حرفه ای -------------- ------------- ...... ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﺎزار و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از آن در ﻛﺎر ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آﻧﺎن ﺷﻮد.

23. دانشگاه تمدن ساز - فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

نقش یک پایگاه معرفتی به فرهنگ سازی و تمدن سازی نوین می پردازد. در این مقاله سعی ... ازاین رو تمدن تعریف خود را از »روابط« انسان ها با یکدیگر اتخاذ می كند. به این ...

24. سخنگوى وزارت کشور خبر داد - دفتر هیئت دولت

17 فوریه 2018 ... درصدد هســتند با تقویت رابطه خود با هنــد، قدرت چین را به عنوان یک رقیب. مهم جهانی مهار ...... موج دیگری اســــت تــــا بتواند موج جدید گذشــــته را به.

25. ﻗﺮآن و ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت دﻳﻨﯽ (٢) ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد ...

در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻫﺎی ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ و ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن دﻳﻦ، ﺑﺎ ﻫﺪف زﻧﺪﮔﯽ و راه. رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ ... ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﻤﺎ در اﻳﻦ درس، ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻔﻜﺮ، اﻧﺪﻳﺸﻪ، ذوق و اﺑﺘﻜﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد. ﻛﺘﺎب ﻧﻴﺰ اﮔﺮ ..... اﻳﻦ دو، ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم آب ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽ آﻳﺪ ﮐﻪ ﺣﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﺮ روی ﮐﺮه ی زﻣﻴﻦ. ١ــ ﺑﻨﺪﻫﺎی ١ ﺗﺎ ٤ ...... وذا ﺳَـﻮﱠﻳۡـﺘُـﻪ. ِ. ﻓَـﺎ. و از روح ﺧﻮد در او دﻣﻴﺪم. ﻣِـﻦۡ روﺣـﯽ. ِ. وَ ﻧَـﻔَـﺨۡـﺖُ ﻓـﻴـﻪ. ﭘﺲ ﺑﺮای او ﺑﻪ ﺳﺠﺪه درآﻳﻴﺪ. ـﺪﻳـﻦَ.

26. مرجعیت و رهبری، " تفکیک یا وحدت" ؟ نظرگاه امام خمینی کدام است؟

6 نوامبر 2016 ... شرط اجتهاد و اعلمیت و رابطه آن با «وحدت مرجعیت و رهبری» ‏ ... برخی از مطالب اصلی و حذف اصطلاحات که نتیجۀ توجه به نیاز فوق بوده است، از اهل فنّ پوزش می‌طلبد. ‏ .... عمدتاً در بعد ارتباط معنوی مردم با مرجع خود _ پدید آمده است به گونه‌ای که در ...... مسائلی جدید را در قضیه مرجعیت مطرح می‌سازد که در گذشته تاریخ آن به دلیل ...

27. زن، دین، اخلاق از دو نظرگاه مختلف

با این حال، پیدایش بردگی به ظهور فلسفه ی جدیدی انجامید که براساس تفرقه و جدایی ...... برعکس مفهوم قدیمی شرف و ارتباط آن با بکارت دختر چنان به حالت خود ماندکه به .... ای که تعدادی از زنان و مردان کشورهای عربی پرچمدار آن هستند، هنوز از لحاظ سیاسی ..... ختنه ی دختران نسل اندر نسل با وجود خطرات پزشکی متعددی که دارد، به ارث رسیده  ...