شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ساعت ۱۴:۱۹

صدرنشینی دانشگاه بجنورد در نیم فصل نخست لیگ فوتسال خراسان شمالی