پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۴۰

صدرنشینی دانشگاه بجنورد در نیم فصل نخست لیگ فوتسال خراسان شمالی