چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۴۱

صعود جانباز 70 درصد ماکویی به قله کلیمانجارو