پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۱۵

صعود جانباز 70 درصد ماکویی به قله کلیمانجارو