پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۰۱:۰۲

صف خریداران گوشی جدید سامسونگ در ایران! عکس