پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۲۴

صنعت خودرو پس از برجام چه دستاوردهایی داشته است؟