جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ساعت ۰۱:۲۸

صهیونیستها فنون رزمی به نظامیان جمهوری آذربایجان آموزش می دهند