یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۰۴

ضایع کردن حق افراد مظلوم و محروم خیانت و دزدی است نخستین وظیفه مسؤولان ...