سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۱۶:۵۱

ضرورت صدور دستور برگزاری آموزش سونوگرافی برای متخصصان زنان و زایمان