جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۲۷

طرح ارتقاء هتلینگ بیمارستان امام حسین(ع) زنجان افتتاح شد

1. www.tamin.ir

در راستای پاسخگوئی به در خواستها و مشکلات بیمه شدگان مدیر کل تامین اجتماعی استان ...