چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۵۷

طرح جامع دانشگاه تهران برای ورود به پارک های علم و فناوری