دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۰۱:۵۹

طرح های مهارت آموزی در مراکز سوادآموزی استان گیلان اجرا می شود