چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۵۸

طرح های مهارت آموزی در مراکز سوادآموزی استان گیلان اجرا می شود