جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۳:۱۷

طرح واکسیناسیون فلج اطفال ویژه مهاجران خارجی در شهرستان دیر اجرا شد