یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۴۹

طول سرویکس نرمال در بارداری، پیاده روی براش مضره؟