دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۵:۴۰

ظرفیت تولید پول دیجیتالی در کشور وجود دارد