شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۳۰

ظرفیت تولید 1700 واحد صنعتی امسال کامل می شود